PKN over boycot Israël

De boycotbeweging BDS die ageert tegen Israël houdt vrienden en tegenstanders van Israël wel bezig. Het gaat er om bedrijven aan te moedigen te desinvesteren in Israëlische bedrijven of fondsen over te halen aandelen van Israëlische bedrijven af te stoten. Vitens, de watermaatschappij in ons stopte de samenwerking met een Israëlische watermaatschappij omdat die werk verricht op de bezette Westoever. Maar er is meer. Ook op academisch en cultureel terrein wil de BDS-beweging een boycot. Dat betekent in feite een totale isolatie van Israël. Om het wat grof te zeggen: dat is geen ‘kattepis’. Het is een poging tot ‘moord op termijn’.

Lees meer...

Referendum is geen goed middel

Vandaag, 8 april 2014 heeft de Eerste Kamer het voorstel tot het houden van een raadgevend referendum over nationale wetgeving in meerderheid aanvaard. Vorig jaar februari deed de Tweede Kamer dat al, met alleen de stemmen van de VVD en de SGP tegen. Het wetsvoorstel werd in gediend door de Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks.

Wat houdt het wetsvoorstel in? In de eerste plaats moet er een zogenaamd inleidend verzoek gedaan worden. Dat verzoek moet worden gedaan door 10.000 kiesgerechtigden. Als dat verzoek wordt ingewilligd door de Tweede Kamer moeten de eerste verzoekers driehonderdduizend steunbetuigingen verzamelen en pas dan kan er een referendum worden uitgeschreven.

De uitslag van een referendum is geldig, wanneer een meerderheid van de opgekomen kiesgerechtigde burgers tegen het wetsvoorstel waarover het referendum ging heeft gestemd.

Lees meer...

Slagerij

Vroeger was alles beter. Vind ik al jaren. En dat vind ik dus nog steeds. Zo bezocht ik deze week een ouderwetse slager. Een slager die je met een kaarsje moet zoeken. Ze zijn bijna uitgestorven. Een slagerij met allerlei, zo lijkt het althans, handgemaakte producten. Keurig in een vitrine. De versheid straalt er van af. Het water loopt je in de mond. Geen plastic verpakkingen. Nee, mooi in schaaltjes gepresenteerd.

Lees meer...

Politieke janboel in Den Haag

Politieke janboel in Den Haag

Hoe gaat het tegenwoordig in politiek Den Haag? Neem nu de deal tussen de sociaaldemocraten en de liberalen. De ene partner krijgt een hal miljard om haar kiezers minder belasting te laten betalen en de ander is blij dat een wetsontwerp om illegaliteit strafbaar te stellen van de baan is. Een dergelijk ruil kost dus blijkbaar een half miljard. Tegelijkertijd helpen de sociaaldemocraten mee aan een bezuiniging van honderden miljoenen op de thuiszorg met laffe praatjes dat het allemaal beter zal worden.

Lees meer...

God is niet groot

Soms krijg je een boek in handen dat je van a tot z achter elkaar uitleest. Dat was bij mij het geval met het boek ‘God is niet groot’ van de Amerikaanse journalist en schrijver Christopher Hitchens. De ondertitel van het boek is ‘Hoe religie alles vergiftigt’. En als je de laatste bladzijde hebt omgeslagen ben je er vrijwel van overtuigd dat de auteur gelijk heeft. Hij maakt gehakt van alle soorten religies. Eigenlijk blijft er van de geloofwaardigheid van religies niets over en dat beschrijft hij dan aan de hand van talloze voorbeelden van bedrog, leugens, verzinsels, geleuter over wonderen. Het is een eindeloze rij van ellende.

Hitchens verhaalt van het bedrog rond moeder Teresa, die in India allerlei wonderen zou hebben verricht (of zogenaamd heeft ondergaan) en die vrouw wordt dan ook nog zalig verklaard, terwijl door haar bedrog vele mensen onnodig stierven, omdat ze niet de benodigde medicijnen kregen.

Lees meer...

Hoe gaan nieuwe raden steden besturen?

Hoe gaan nieuwe raden steden besturen?

De uitslag van de raadsverkiezingen in ons land tonen een verbrokkeld beeld. De oude partijen hebben verliezen geleden, nieuwe zijn opgekomen. Er is wat dat betreft weinig nieuws onder de zon. Er zijn altijd verkiezingen geweest waarbij eendagsvliegen een stukje macht veroverden en de groten verloren. Helaas is het beeld in sommige steden zo verbrokkeld dat de grens bereikt lijkt. Er moet toch eindelijk een kiesdrempel komen.

Lees meer...

De nieuwe ijstijd, deel twee

In het noorden van het huidige Italië ligt in de bergen een stadje, Trento.

Behalve door zijn fraaie ligging en de mooie historische binnenstad is het vooral bekend door een concilie dat daar 450 jaar geleden is gehouden.

Dit concilie werd bijeengeroepen door paus Paulus III in 1545 en voortgezet door zijn twee opvolgers, Julius III en Pius IV.

Doel van dit concilie was om de heersende misstanden en misbruiken binnen de Katholieke kerk aan te pakken en om duidelijkheid te krijgen over verschillende door de protestanten bestreden geloofspunten. (Luther had in 1517 zijn manifest aan de kerkdeur gespijkerd.)

De plek was niet toevallig gekozen. Door de noordelijke ligging waren calvinistische en lutherse vertegenwoordigers in staat als waarnemer aanwezig te zijn.

Een groot aantal besluiten werd genomen om de misstanden binnen de kerk uit te bannen.

Dit was ook wel hard nodig.

Onder andere werd de Latijnse Bijbelvertaling bindend verklaard, het celibaat moest beter worden gehandhaafd, een huwelijk moest in een kerk worden gesloten, priesters moesten beter worden opgeleid en een bisschop diende theologie te hebben gestudeerd (sic)

Het belangrijkste doel van dit alles was om de positie ten opzichte van de protestanten te bepalen. Het werd wel het begin van de contra reformaties genoemd.

De relatie met de reformatie werd dus op scherp gezet. In 126 stellingen werden onderdelen van de protestantse leer als dwaling aangemerkt.

De onderlinge relatie werd pas beter na het tweede Vaticaans concilie in 1963-1965.

Lees meer...

Nationale herdenking deugt niet meer

door Dick Houwaart

Al jaren achtereen wordt de Nationale Herdenking op 4 mei ‘vervuild’ met elementen die niets meer met de 4e mei 1945 te maken hebben. Er worden slachtoffers herdacht van oorlogen en gebeurtenissen, die niets te maken hebben met de bezettingstijd 1940-1945. Er zijn na 1945 zoveel oorlogen en conflicten uitgevochten met Nederlandse slachtoffers en gesneuvelde soldaten dat het bijna niet is bij te houden. De oorspronkelijke gedachte: herdenking oorlogsslachtoffers 1940-1945 lijkt ondergesneeuwd te zijn.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei schijnt vergeten te zijn waarom het is begonnen en over wie het gaat. Vorig jaar zou bijna een gedicht zijn voorgelezen door een overigens onschuldig jongetje, dat ging over een gesneuvelde SS’er. Dankzij ingrijpen van de directeur van Herinneringskamp Westerbork, althans door zijn optreden, werd het gedicht niet op de Dam voorgelezen.

Lees meer...

Het begon met een theetafel

 

 

 

Een erfstuk uit de familie maakte me nieuwsgierig. De beschilderde Hindelooper klaptafel, vanouds gebruikt door de schippers uit het destijds welgestelde friese stadje, bleek aan de onderkant een afbeelding te dragen van “de barmhartige Samaritaan”. Elke schipper had een eigen tafel, mét bijbelse afbeelding, en het was gebruikelijk, zolang er niet gegeten werd, dat de tafels tegen de wand werden opgeklapt achter een steun, zodat ze bij het varen niet voor ongemak zouden zorgen. Dat moet een mooi gezicht zijn geweest.

Lees meer...